Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 92

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Şubat 2004 Cuma

 

 

Tasarı

 

            1.- 5027 Sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 5029 Sayılı 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ve Bu Kanunlara Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/764) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

 

 

                 Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Koç Üniversitesine kullandırılan krediye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1734)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ihaleye konu işlerin emanet ve pazarlık yoluyla yaptırılmasıyla ilgili soru önergesine verilen cevaba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1779)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, prospektüslerin halkın anlayacağı bir dilde düzenlenmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1781)

4.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Sağlık Bakanlığına alınacak sözleşmeli personel sınavı sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1783)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (7/1798)

6.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, kamudaki bürokrat sayısına ve sosyal imkanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1805)