Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 91

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Şubat 2004 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/761) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Geçici Öz Yönetim Kurumları (Sağlık Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/762) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

3.- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/763) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2004)

 

Teklifler

 

            1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Yalova İlinde Taşköprü Adında Yeni Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/254) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

            2.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın İtibarlarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi (2/255) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

            3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/256) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

            4.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar ve 53 Milletvekilinin; Denizciler, Gözcüler, Karaağaç ve Payas Adlarıyla  Dört İlçe, İskenderun Adı ile Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/257) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2004)