Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 90

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Şubat 2004 Çarşamba

 

Raporlar

 

            1.- Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/519) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/677) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) (GÜNDEME)

3.- Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı: 389) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük  Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı: 390) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/713) (S. Sayısı: 391) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) (GÜNDEME)

            6.- Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile  İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/699) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 25.2.2004) (GÜNDEME)