Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  9

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Ekim 2003 Pazartesi

 

 

Teklif

 

            1.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/182) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2003)

        

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Tunceli Milletvekili V.Sinan Yerlikaya’nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından  (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/766) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2003)

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından  sözlü soru önergesi (6/767) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, 4969 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi ile SPK Kanununun 22. Maddesinin (g) bendinin uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1265) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2003)

2.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Çankaya Belediyesinin 1992-2003 yıllarına ait emlak, çevre temizlik vergileri ile otopark ücreti gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1266) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TEKEL’in özelleştirme ihale şartnamesinin 14/c maddesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1267) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, özelleştirilen kuruluşlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1268) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2003)

5.- Antalya Milletvekili Atilla Emek’in, Oymapınar Barajı Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Seydişehir Alüminyum A.Ş.’ne devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1269) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2003)