Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 89

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Şubat 2004 Salı

 

Rapor

 

            1.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı: 386) (Dağıtma tarihi: 24.2.2004) (GÜNDEME)

 

                 Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)