Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 88

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Şubat 2004 Pazartesi

 

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/756) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

            2.- Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/757) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

            3.- Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/758) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

            4.- Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması Veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Eki I; Tadil Edilmiş II. ve IV. Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/759) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/760) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

 

Teklifler

 

            1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Elbistan Adıyla Bir İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/251) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

            2.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın; Devlet Memurları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/252) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

            3.- Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Kanunu Teklifi (2/253) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/466) (S. Sayısı: 375) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/467) (S. Sayısı: 376) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/472) (S. Sayısı: 377) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/474) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/480) (S. Sayısı: 379) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (S. Sayısı: 380) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) (GÜNDEME)

            7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg, Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/680) (S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) (GÜNDEME)

            8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/709) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) (GÜNDEME)

            9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/712) (S. Sayısı: 383) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) (GÜNDEME)

            10.- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754) (S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) (GÜNDEME)

            11.- Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/755) (S. Sayısı: 385) (Dağıtma tarihi: 23.2.2004) (GÜNDEME)

 

     Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, KOBİ’lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

2.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’un Bucak İlçesindeki bir yolun asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

4.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, yetkili sendika tespitinde zorluk çıkartıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

5.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, Kars köylerindeki yol ve su çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

6.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, Çin’den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/959) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

7.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/960) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

8.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/961) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

9.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, zorunlu tasarruf kesintilerinin ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/962) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

10.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, SSK ve BAĞ-KUR’un idari yapıları ile üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

11.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, kayıt dışı istihdamın ve ücretlerin düşük beyan edilmesinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/964) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

12.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/965) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2004)

 

 

     Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, TBMM’de çalışan geçici işçilerin özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1993) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

2.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Başbakanlık Müsteşarının bir ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1994) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

3.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çin malları ithalatının ulusal ekonomiye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1995) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bakanlıklarda vekaleten görev yapan bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1996) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

5.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, BDDK’nın bir taşınmazı kiralamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1997) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2004)

6.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Adana İlinde fabrikaların hava kirliliğine karşı denetlenip denetlenmediğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1998) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

7.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Orman Genel Müdürlüğü görevlilerinin, Orman Mühendisleri Odası şube seçimlerine müdahale ettikleri iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1999) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, SHÇEK Saray Rehabilitasyon Merkezindeki atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2000) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2004)

9.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, kadroları SHÇEK’de olmayan bazı görevlilere lojman tahsis edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2001) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2004)

10.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bağlı kurumlarda yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2002) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

11.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın Orhangazi İlçesinde bazı enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2003) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2004)

12.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya İlinin elektrik şebekesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2004) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

13.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, bazı sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde ayrımcı uygulamalar yaptıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2005) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

14.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı bir arsayı sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2006) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı bir arsayı sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2007) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2004)

16.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, seçim sürecinde verilecek inşaat ruhsatlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2008) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

17.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, belirlenen yerler dışında kurban kesenlere kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2009) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

18.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar’ın, İnternetten kimlik numarası bilgisine ulaşmanın çifte vatandaşlıkta doğuracağı soruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2010) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

19.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, bir akrabasına Diyarbakır Valiliğinde oda tahsis edildiği ve görev verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2011) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

20.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve bağlı kuruluşlarının şirketlerindeki çalışanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2012) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2004)

21.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Mamak Belediye Başkanı ve bazı Meclis üyeleriyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2013) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2004)

22.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar’ın, Almanya’daki vatandaşlarımızın vergi numaralarına İnternet üzerinden Alman makamlarının da ulaşabilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2014) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

23.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, özelleştirilen Kilis Suma Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2015) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2004)

24.- İstanbul Milletvekili Zeynep Damla Gürel’in, araştırma proje ödeneklerinin bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2016) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2004)

25.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Adana yöresinin endemik bitkilerinin korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2017) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

26.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, greyfurt ihracat desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2018) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

27.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İstanbul-Ankara seferinde kullanılan yataklı vagonlardaki yeni bir uygulamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2019) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

28.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Nilüfer-Gölyazı Beldesinin balıkçı barınağı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2020) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

29.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, çocuk mahkemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2021) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

30.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2022) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

31.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, organize sanayi bölgelerine ayrılan ödeneklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2023) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

32.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, deprem konutlarının tapu dağıtımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2024) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)

 

                       Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işsizlik sigortasına ve vergi primlerini ödeyemeyen esnafa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1733)

2.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün, üniversitelerde intihal yaptığı belgelenen öğretim üyesi olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1740)

3.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, ücretlilerin aylıklarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1743)

4.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, uyuşturucu kullanımını önlemek için alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1744)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, belediyelerin doğalgaz aboneliğinde aldığı ücrete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1749)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul edinme haklarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1750)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Irak’ta gelişen olaylara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1752)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Talabani ve Barzani’nin Türk pasaportlarını iade etmelerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1753)

9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Rusya ile yapılan doğalgaz müzakerelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1759)

10.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir hizmet içi eğitim programına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1761)

11.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığının bağlı iştiraklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1770)

12.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, konut edindirme yardımı amacıyla toplanan paraya ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1774)