Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 87

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Şubat 2004 Cuma

 

 

Tezkere

 

            1.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/480) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2004)