Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 86

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Şubat 2004 Perşembe

 

                                                      Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya’da çöken bina özelinde yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

2.- Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2004)