Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 85

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Şubat 2004 Çarşamba

 

                                                      Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2004)