Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 84

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Şubat 2004 Salı

 

 

Rapor

 

1.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı: 374) (Dağıtma tarihi: 17.2.2004) (GÜNDEME)

 

     Genel Görüşme Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)