Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 83

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Şubat 2004 Pazartesi

 

 

                Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, örtülü ödeneğin kullanım usulüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1694)

2.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Keçiören Belediyesinin Ovacık’ta yürüttüğü bir konut projesiyle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1703)

3.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Ankara’daki LPG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1705)

4.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde hakkında soruşturma izni istenen memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1713)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, polis teşkilatındaki intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1722)