Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 82

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Şubat 2004 Cuma

 

     Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, ÖSS’ye girecek öğrencilerin 2. dönemde idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

3.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, termik santralların olumsuz etkilediği yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2004)

4.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2004)

5.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, Devlet Planlama Teşkilatının planlamadaki rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/944) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2004)

6.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

7.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

8.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/947) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

9.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

10.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

11.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

12.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

13.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

14.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’un Bucak İlçesindeki bazı yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/953) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

 

     Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, iade edilen soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1967) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in, IMF heyetinin çeşitli toplum kesimleri temsilcileriyle görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1968) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, medya kuruluşu sahiplerinin kamu ihalelerine katılmasını sınırlayıcı yeni düzenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1969) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

4.- Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Osmanlı tapu tahrir defterlerinin çeviri ve kodifiyesinin durdurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1970) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

5.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, Başbakanlık Teftiş Kurulunun Vakıfbank incelemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1971) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

6.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı bir arsayı sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1972) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2004)

7.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’de yaşanan afet sonrasında ilgililerin sorumluluklarına ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1973) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

8.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’daki bir toplu konut alanının yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1974) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2004)

9.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Göcek Tüneli Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1975) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

10.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1976) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

11.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Bakanlığın bir binasında memurlara kapı önlerinde nöbet tutturulduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1977) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)

12.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme Sınavının sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1978) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2004)

13.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, 112 Ambulans Servisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1979) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

14.- Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil’in, pamuk ithaline ve üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1980) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)

15.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’de doğal afet mağduru zeytin üreticilerine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1981) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

16.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, mağdur zeytin üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1982) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

17.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, orman işçilerinin ücretleri ile, orman ürünlerinin rüsum bedellerine ve ithalatına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1983) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

18.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Denizli’de hava kirliliğini önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1984) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

19.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Ankara-İzmir demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1985) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2004)

20.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, çeşitli kanunlar uyarınca hüküm giyenlere ya da yargılananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1986) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2004)

21.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’de fırtına felaketi nedeniyle esnaf ve sanatkarların uğradığı zararın telafisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1987) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

22.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’ye doğal afet nedeniyle elektrik verilememesine ve elektrik ödemelerinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1988) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2004)

23.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, onarımdaki Sinop Müzesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1989) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

24.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, kiradaki vakıf gayrimenkullerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1990) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

25.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, Osmanlı Devleti’nce İrlanda’nın Drogheda şehrine yardım gönderilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1991) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)

26.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1992) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2004)