Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 80

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Şubat 2004 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

1.- Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/631) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 11.2.2004) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/553) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi: 11.2.2004) (GÜNDEME)

 

     Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)