Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  8

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Ekim 2003 Cuma

 

Tasarılar

 

            1.-Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/683) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.10.2003)

            2.- Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/684) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.10.2003)

            3.- Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/685) (Milli Savunma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.10.2003)

 

Tezkere

 

            1.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/365) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2003)

 

Rapor

 

1.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 Milletvekilinin, Tuz Gölündeki Kirlenmenin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/5) (S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 10.10.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, THY’na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2003)

2.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2003)

3.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, BAĞ-KUR sigortalılarının borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş’in, tüketicilerin korunmasına yönelik yapılan yasal düzenlemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1262) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2003)

2.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Alanya-Yeşilköy’de inşa edilen bir otele  ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1263) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2003           

3.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt’un, bazı din görevlilerinin yaptıkları açıklamalara Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1264) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2003