Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 79

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Şubat 2004 Salı

 

 

Tasarılar

 

1.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/747) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2004)

2.- Doğu ve Orta Avrupada Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/748) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2004)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük İle İlgili Konularda Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/749) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2004)

4.- Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadenizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Peysajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/750) (Çevre  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2004)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/751) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2004)

6.- Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/752) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2004)

7.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/753) (Adalet ve Plan ve Bütçe ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2004)

 

 

Teklif

 

               1.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/248) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2004)

 

 

Raporlar

 

               1.- Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması ve Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/634) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 10.2.2004) (GÜNDEME)

               2.- Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (S. Sayısı: 367) (Dağıtma tarihi: 10.2.2004) (GÜNDEME)

               3.- Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/684) (S. Sayısı: 369) (Dağıtma tarihi: 10.2.2004) (GÜNDEME)

               4.- İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 10.2.2004) (GÜNDEME)

 

     Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi

(6/937) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2004)

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi

(6/938) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2004)

3.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür’ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi

(6/939) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

 

     Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kamuoyunda Neşter-2 operasyonu olarak bilinen adli soruşturmaya müdahale ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1944) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TÜPRAŞ’ın satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1945) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

3.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, İzmir Emek Otellerinin Yenilenme ve Modernizasyonu ile Uluslararası Otel Zincirleri Eliyle İşlettirilmesi Projesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1946) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2004)

4.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, genetik yapısı değiştirilmiş ürünlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1947) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2004)

5.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, palm yağı kullanımında oluşan haksız rekabete karşı önlem alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1948) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2004)

6.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu’nun, Devlet hastanelerindeki yoğunluğa ve aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1949) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2004)

7.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, yabancıların kayıt dışı istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1950) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2004)

8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın Harmancık İlçesi bağlantılı karayolu çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1951) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2004)

9.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Boğaziçi Köprüsündeki trafik güvenliğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1952) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

10.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in, bir futbol karşılaşmasındaki hakem hatası iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1953) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

11.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Siirt-Şirvan Madenköy bakır sahasının ruhsat hakkına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1954) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

12.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, SHÇEK yurtlarında yetişenlerin kamuda istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1955) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

13.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavında sıfır puan alan adayların atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1956) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

14.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bir cenaze törenine katılanlar hakkında kıyafetlerinden ötürü işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1957) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

15.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, İstanbul Valisinin kar fırtınasında yeterli önlem almadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1958) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

16.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, bir havacılık şirketine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1959) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

17.-İzmir Milletvekili Hakkı Akalın’ın, açık kalp cerrahisi yapılan merkezlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1960) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

18.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, SHÇEK’te yapılan bazı atamalara ve bir bürokratla ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1961) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

19.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, kamu avukatlarının ek göstergelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1962) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2004)

 

 

     Genel Görüşme Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2004)

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili       K. Kemal Anadol ve İstanbul Milletvekili Ali Topuz’un, Kıbrıs konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2004)