Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 78

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Şubat 2004 Pazartesi

 

Raporlar

 

            1.- At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2003 Tarihli ve 5022 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/723) (S. Sayısı: 370) (Dağıtma tarihi: 9.2.2004) (GÜNDEME)

            2.- Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 371) (Dağıtma tarihi: 9.2.2004) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, THY’nin Frankfurt ofisine ve Başbakanlığa tahsisli helikoptere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1535)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, büyükşehir belediyelerinin sınırlarının genişletilmesinin polis ve jandarmanın görev alanına etkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1625)

3.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, bazı şirketlerin Ankara Büyükşehir Belediyesinden aldığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1628)

4.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1629)

5.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, 4207 sayılı Kanunun uygulanmasında etkinlik sağlamaya dönük çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1636)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, emeklilerin maaşlarına yapılacak iyileştirmelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1645)

7.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1646)

8.- Kırşehir Milletvekili İzzet Çetin’in, Tasarrufu Teşvik Fonu anaparalarını alamayan depremzede memurlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1650)

9.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, BELSO ve BELÇAR adlı şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1652)

10.- Ankara Milletvekili İsmail Alptekin’in, oyuncaklı çikolata yumurta üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1653)

11.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, Mekke’deki Osmanlı eserlerinin korunmasına ve imar faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1656)

12.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Mavi Akım Projesindeki doğalgaz fiyat formülüne ve doğalgaz fiyatında indirim olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1657)

13.- İstanbul Milletvekili Hasan Aydın’ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı iddialarına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1659)

14.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Türkiye’nin Turizm Değerleri” adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1672)