Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 77

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Şubat 2004 Cuma

 

Sözlü  Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

2.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin’in, bazı bürokratların atanmalarıyla ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

3.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Davos’taki görüşmelere katılan bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

5.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon’un Evciler İlçesinde Adliye teşkilatı açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, SHÇEK’de barınan gençlerin istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1920) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

2.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1921) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, demiryolu yük taşımacılığındaki sınırlandırmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1922) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, yönetim kadrolarında görev yapan kadın personel sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1923) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Barzani’nin Türkiye’ye yönelik tehditkar konuşmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1924) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ulusal Beste Yarışmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1925) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir köşe yazarının yargı ile ilgili iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1926) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Eyüp Belediyesinin satın aldığı palmiyelerle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1927) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

9.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, orman suçlarıyla ve bazı personelin sendika ve oda üyelikleriyle ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1928) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, uyuşturucuyla mücadele politikasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1929) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, uyuşturucudan korunma konusunda gençlerin eğitilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1930) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

12.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, doğal afetlere karşı alınacak tedbirlere ve çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1931) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

13.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’da Organize Tarım Bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1932) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

14.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’da selden zarar gören çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1933) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Yuvacık Barajı ve Melen Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1934) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

16.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç’ın, Zonguldak’ta bazı öğretmenler hakkında açılan soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1935) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

17.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, bir ilahiyatçının yaptığı konuşmayla ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1936) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

18.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, İzmir İlköğretim Müfettişleri Başkanının görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1937) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

19.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, hakkında düzenlenen fezlekeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1938) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

20.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon’un Evciler İlçesinin Işıklar Barajından tarımsal sulama amaçlı faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1939) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

 21.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, AB Komisyonu 2003 yılı İlerleme Raporundaki işkence ile ilgili tıbbi raporlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1940) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

22.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Evciler-Çal Karayoluna ve Evciler Gar İstasyonuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1941) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

23.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kamu avukatlarının ek göstergelerine ve vekalet ücretlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1942) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)

24.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, deniz ve demiryolu ulaşımının yaygınlaştırılmasına ve İzmir-İstanbul arası vapur seferlerinin başlatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1943) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2004)