Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                 No: 76

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Ocak 2004 Perşembe

 

Tezkereler

 

            1.- Düzce Milletvekili Fahri Çakır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/462) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

            2.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/463) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

            3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/464) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

            4.- Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/465) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

            5.- Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve İdris Naim Şahin İle Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının  Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/466) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

            6.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/467) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

            7.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/468) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, şirket kurduğu yolundaki haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1913) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

2.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1914) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1915) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Gıda Kodeksine aykırı uygulamaların önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1916) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)

5.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Çayyolu II Uydukent alanındaki altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1917) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, tüketici dernek ve üst kuruluşlarının projelerine aktarılması gereken kaynağa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1918) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, İstanbul’da yaşanan kar fırtınasında yetkililerin sorumluluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1919) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

 

 

     Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

2.- Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)