Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                 No: 75

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Ocak 2004 Çarşamba

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 28.1.2004) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, koruyucu aile uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1900) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, evlat edindirme hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1901) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunlarının çözümüne ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1902) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, İstanbul’da yaşanan kar fırtınasında yetkililerin sorumluluğuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1903) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

5.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, TCDD’nin yük taşımacılığında belirlediği asgari ağırlık şartına ve özel sektörün yük taşımacılığında özendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1904) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, Alevi-Bektaşi kuruluşlarına mali yardımda bulunulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1905) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

7.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, İzmir’de ortaya çıkan “trişinellozis” hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1906) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, bir yasadışı örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla Fransa’dan sınırdışı edilen bazı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1907) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

9.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu’nun gebe düve ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1908) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

10.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Türkiye Diyanet Vakfının kurban kesimi ihalesine ve diğer faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1909) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

11.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, karayolunda yük taşıyan araçların donanımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1910) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

12.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yerleri değiştirilen bürokrat ve din görevlilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1911) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, tarım ve hayvancılık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1912) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

  

     Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticari ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticari faaliyetleri konusundaki ilkelerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2004)