Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                 No: 74

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Ocak 2004 Salı

 

 

 

Raporlar

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 357) (Dağıtma tarihi: 27.1.2004) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 27.1.2004) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 27.1.2004) (GÜNDEME)

            4.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, Samsun Milletvekili Haluk Koç ile 2 Milletvekilinin, Türk Ceza Kanununa Geçici İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi İle Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın, Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/177, 2/155) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 27.1.2004) (GÜNDEME)

            5.- Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddeleri İle Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname İle Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/526, 1/190, 1/205) (S. Sayısı: 362) (Dağıtma tarihi: 27.1.2004) (GÜNDEME)

            6.- Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun Tasarısı İle İçişleri, Dışişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/728) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 27.1.2004) (GÜNDEME)

 

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Akşehir Gölündeki kod seviyesi tespitlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1898) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Halil Akyüz’ün, radyo ve televizyon yayın lisanslarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1899) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

  

     Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve 22 Milletvekilinin, öncelikle sokakta yaşayan çocuklar arasında yaygınlaşan ve toplumun geleceğini tehlikeye düşüren uyuşturucu kullanımı konusunda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)

2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)