Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                 No: 73

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Ocak 2004 Pazartesi

 

 

Teklifler

            1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun Bir Maddesinde  Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/245) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

            2.- Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer İle O. Seyfi Terzibaşıoğlu’nun, Fethiye Adıyla Bir İl ve Dört Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/246) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)

            3.- Uşak Milletvekilleri Alim Tunç, Ahmet Çağlayan ve Osman Coşkunoğlu’nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/247) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2004)

           

Tezkereler

            1.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/452) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2004)

            2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/453) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2004)

            3.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/454) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2004)

            4.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür’ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/455) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2004)

            5.- Ağrı Milletvekili Naci Arslan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/456) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2004)

            6.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/457) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2004)

            7.- Sayıştay’da Açık Bulunan 8 Sayıştay Üyeliği İçin 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Değişik 6 ncı Maddesi Hükmü Uyarınca Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/458) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2004)

 

Raporlar

            1.- Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın; Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in; Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Ardahan Milletvekili Ensar öğüt ve 22 Milletvekilinin; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 11 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 11 Milletvekilinin Benzer mahiyetteki Kanun teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/743, 2/8, 2/15, 2/27, 2/30, 2/119, 2/190) (S. Sayısı: 355) (Dağıtma tarihi: 26.1.2004) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyetinin Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 26.1.2004) (GÜNDEME)