Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 72

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Ocak 2004 Cuma

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemleriyle ilgili dosyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1883) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)     

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, ABD Savunma Bakan Yardımcısına yazdığı iddia edilen mektuba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1884) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2004)     

3.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, Gümrük Müsteşarlığında yapılan bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1885) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)     

4.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1886) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)     

5.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, tarım arazilerine uygulanacak kira bedeline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1887) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)     

6.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, milletvekillerinin trafik kazalarındaki mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1888) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)     

 7.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, Türk vatandaşlığından çıkarılanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1889) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)     

8.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir’in, yazma eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1890) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)     

9.- İstanbul Milletvekili Hasan Aydın’ın, basın-yayın kuruluşlarının çalışanlarına yaptıkları bazı uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1891) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)     

10.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki bazı meslek liselerinin techizat ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1892) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)     

11.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, tarımsal üretimde kullanılan enerji maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1893) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)     

 12.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara’daki bazı sosyal alanların bakımına ve korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1894) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)     

13.- Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil’in, icra müdür ve müdür yardımcılığı sınavını yedek olarak kazananların atamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1895) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)     

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1896) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)     

15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Karabağ meselesine Hükümetin yaklaşımına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1897) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)     

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, bazı eski üst düzey banka yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1522)

2.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Avrupa Komisyonunun Erzurum-Erzincan-Bayburt hibe projesi teknik danışmanlık ihalesi sürecine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1523)

3.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, İstanbul’da yaşanan bombalı saldırılara ve faillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1537)

4.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu’nun, İstanbul’daki terör olaylarının faillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1552)

5.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, Hizbullah örgütünün İstanbul’daki terör olaylarıyla ilişkisi olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1553)

6.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Topluma Kazandırma Yasasından yararlananların terör eylemleriyle ilişkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1556)

7.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, bazı terör örgütlerinin yapılanma ve faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1557)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Dünya Turizm Fuarında Suriye’nin İskenderun ve Antakya’yı kendi sınırları içinde gösteren bir harita dağıttığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (7/1559)

9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Rusya’dan ithal edilen doğalgazla ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1560)

10.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Habur Sınır Kapısının Irak tarafında yer alan bir tabelaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1562)

11.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, İstanbul Üniversitesi Rektörü ile ilgili intihal iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1563)

12.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1571)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Van İlindeki Urartulardan kalma köprülerin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1578)

14.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Ankara-Sincan-Yenikent Beldesindeki Zir Vadisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1581)

15.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Fehmi Uyanık’ın, kaçak elektrik kullanımıyla ilgili davalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1602)

16.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, 58 ve 59 uncu Hükümet dönemlerinde bazı köktendinci terör örgütlerine düzenlenen operasyonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1611)

17.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1612)

18.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu raporları üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1614)

19.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Irak’ta ABD askerlerinin yaptığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1619)