Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 70

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Ocak 2004 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 347) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) (GÜNDEME)

            2.- Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı İle İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) (GÜNDEME)

            3.- Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/415) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) (GÜNDEME)

            4.- Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı İle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/430) (S. Sayısı: 352) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) (GÜNDEME)

            5.- Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/679) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) (GÜNDEME)

            6.- Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanların Gelir ve Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)

2.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, trafik ekiplerinin bulundurması gereken araç ve gereçler ile kaza yerine intikal süresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

3.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder’in, çeltik üreticilerinin elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

4.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Kur’an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1874) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul-Hadımköy’deki TEM gişesi çıkışına sinyalizasyon sistemi kurulmamasının sebebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1875) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)

3.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek’in, TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1876) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)

4.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki küçük işletmeler sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1877) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2004)

5.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, yönetici atama ve yer değiştirmeleriyle ilgili yönetmelik değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1878) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

6.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmeleri hakkındaki yönetmeliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1879) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, taşımalı eğitim yapılmayan illere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1880) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Genelkurmay Başkanlığının verdiği brifinge ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1881) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2004)

9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, manipülasyon davalarına, SPK ve İMKB ile ilgili bazı konulara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1882) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2004)      

                

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF’ye devredilen bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Milli Saraylardaki eserlerin sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)