Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  7

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Ekim 2003 Perşembe

 

 

Rapor

 

          

1.- İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/624) (S. Sayısı: 267) (Dağıtma tarihi: 9.10.2003) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, 4811 ve 4876 sayılı kanunların uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1259) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, 4959 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1260) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BDDK tarafından el konulan bankaların mal varlıklarına ve yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1261) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2003)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, BAĞ-KUR sigortalılarının borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesini 9.10.2003 tarihinde geri almıştır. (7/1255)