Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 68

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Ocak 2004 Pazartesi

 

 

Teklifler

 

 

            1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 39 Milletvekilinin; Özel Eğitim Kurumları Odası Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/238) (Adalet ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

            2.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin’in; 357 Sayılı Askeri Hakimler Yasasının İkinci Maddesinin “D” Fıkrası İle “E” Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/239) (Milli Savunma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

            3.- Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan ve 69 Milletvekilinin; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/240) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

 

Raporlar

 

            1.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 22 Milletvekilinin; Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının “Sinanpaşa” Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23)  (S. Sayısı: 337) (Dağıtma tarihi: 19.1.2004) (GÜNDEME)

            2.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı İle Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/694) (S. Sayısı: 338) (Dağıtma tarihi: 19.1.2004) (GÜNDEME)

            3.- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/729) (S. Sayısı: 340) (Dağıtma tarihi: 19.1.2004) (GÜNDEME)