Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 67

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Ocak 2004 Perşembe

 

 

Tezkere

 

            1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 2002 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/444) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

Rapor

 

            1.- Afyon Milletvekili Ahmet Koca ve 2 Milletvekilinin, Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/234) (S. Sayısı: 336) (Dağıtma tarihi: 15.1.2004) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/922) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, emniyet mensuplarına düzenlenen konferansta bir profesörün yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1845) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, tarımsal sigorta konusunda kanun tasarısı hazırlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1846) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

3.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Türk Tarih Kurumu Basımevine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1847) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, ABD’nin Türkiye’deki üsleri kullanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1848) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

5.- Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya’nın, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1849) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

6.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’in Konak İlçesindeki SSK’ya ait bir binanın kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1850) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Abdulah Öcalan ile ilgili bazı konulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1851) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, kamuda çalışan Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının statüleriyle ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1852) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2004)

9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BDDK’nın devraldığı bankaların sorunlu kredi alacaklarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1853) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2004)

10.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1854) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

11.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Basın Bültenine alınan gazetelerin belirlenme kriterlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1855) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

12.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İtalyan basınında çıkan Aria ile ilgili bazı iddialara  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1856) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

13.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, AK Parti il başkanlarının ihalelere müdahale ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1857) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)