Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 66

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Ocak 2004 Çarşamba

 

 

Rapor

 

            1.- Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun Tasarısı İle İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/701) (S. Sayısı: 334) (Dağıtma tarihi: 14.1.2004) (GÜNDEME)