Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 64

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Ocak 2004 Pazartesi

 

 

Tasarılar

 

            1.- Uluslararası Telekominikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/734) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

            2.- Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Tasarısı (1/735) (İçişleri ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

            3.- Devletlerin Ayda ve Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/736) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

            4.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/737) (Milli Savunma ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

            5.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/738) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/739) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

            7.- Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/740) (Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2003)

            8.- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun Tasarısı (1/741) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2004)

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs ve Haziran 2002 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/2) (S.Sayısı: 328) (Dağıtma tarihi: 12.1.2004) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos ve Eylül 2002 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/3) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi: 12.1.2004) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve Aralık 2002 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/4) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi: 12.1.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

 

 

 

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl, bir emekli orgeneralin geçirdiği tıbbi operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesini 12.1.2004 tarihinde geri almıştır. (7/1736)

2.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl, bir orgeneralin ölüm nedenine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesini 12.1.2004 tarihinde geri almıştır. (7/1738)