Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 62

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Ocak 2004 Çarşamba

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/732) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2003)

            2.- Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/733) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2003)

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/423) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 7.1.2004) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/451) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 7.1.2004) (GÜNDEME)

3.- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 7.1.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

2.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

3.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Antalya’nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

4.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan’ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, maden işletmeciliğindeki Devlet hakkına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1775) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

2.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder’in, Bafra Müzesi Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1776) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, komşu ülkelere vize uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1777) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, vergi barışı olarak bilinen uygulamadaki mağduriyet iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1778) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ihaleye konu işlerin emanet ve pazarlık yoluyla yaptırılmasıyla ilgili soru önergesine verilen cevaba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1779) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Şanlıurfa Belediyesi evlendirme dairesinde resmi nikahla birlikte imam nikahı kıyıldığı haberlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1780) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, prospektüslerin halkın anlayacağı bir dilde düzenlenmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1781) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Irak’taki durumla ilgili televizyon yayınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1782) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

9.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Sağlık Bakanlığına alınacak sözleşmeli personel sınavı sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1783) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

10.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan verilen öğrenim burslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1784) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

11.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, sözleşmeli personel alımı sınavı sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1785) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

12.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, SSK hastanelerine 2002 yılında alınan sözleşmeli personelin kadroya alınmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1786) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

13.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Özelleştirme Destek Projesinin uygulandığı illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1787) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

14.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, sözleşmeli sağlık personeli sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1788) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)