Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 61

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Ocak 2004 Salı

 

 

 

Tasarı

 

            1.- Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı (1/731) İçişleri ve Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003)

           

           

Teklifler

 

            1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/233) (İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

            2.- Afyon Milletvekili Ahmet Koca ve 2 Milletvekilinin; Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/234) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2004)

 

Raporlar

 

            1.- Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 211’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 6.1.2004) (GÜNDEME)

            2.- Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 6.1.2004) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (1/515) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 6.1.2004) (GÜNDEME)

  

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2004)

2.-Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2004)