Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 60

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Ocak 2004 Pazartesi

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar

 

            1.- At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2003 Tarihli ve 5022 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/723) (Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003)

            2.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 17.12.2003 Tarihli ve 5023 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/724) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003)

            3.- Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında 21.12.2003 Tarihli ve 5025 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/725) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

            4.- Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin 21.12.2003 Tarihli ve 5026 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/726) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

            5.- Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 11.12.2003 Tarihli ve 5019 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/730) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

 

Tasarılar

 

            1.- Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/727) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

            2.- Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun Tasarısı (1/728) (İçişleri ve Dışişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

            3.- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/729) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003)

           

Teklifler

 

            1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; İzmir İlinde Ahmetbeyli Adı ile Bir Belde Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/226) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2003)

            2.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/227) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003)

            3.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/228) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003)

            4.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’ın; 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin  Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/229) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

            5.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 3671 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/230) (Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003)

            6.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; İcra ve İflas Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/231) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003)

            7.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/232) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003)

 

 

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli alımı için yaptırdığı sınava ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1773) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, konut edindirme yardımı amacıyla toplanan paraya ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1774) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meksika’da Atatürk heykeli açılışına katılan bazı bakanların dönüş yolculuğuyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1397)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Selçuklu Tıp Fakültesinin makine teçhizatı için ödenek konulup konulmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1398)

3.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Irak’a yardım amacıyla örtülü ödenekten para aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1403)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Irak’taki Türkmenlere ait tapu kayıtlarının imha edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1422)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, GSM operatörlerinden tahsil edilen hazine paylarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1431)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Suriye ve Irak’ta yaşayan Türkmenlerin nüfusuna ve gayrimenkul edinebilme haklarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1435)

7.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, Başak Sigorta eski Genel Müdürünün emekli ikramiyesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1436)

8.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, AB Komisyonunun Türkiye İlerleme Raporunda sanıklara kötü muamele eden güvenlik görevlilerinin himaye edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1445)

9.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan’ın, tarımsal sulamada kullanılan enerjinin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1447)

10.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Kızılay Merkez Yönetim Kurulunun görevden alınması için kararname hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1452)

11.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un, Hazinenin 1995-2000 yılları arasındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1457)

12.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Sayıştay’ın 2002 yılı Hazine İşlemleri Raporuna ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1459)

13.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, yatırım teşvik belgesi verilmesinde bazı şirketlere ayrımcı uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1463)