Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  6

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Ekim 2003 Çarşamba

 

 

Tasarı

 

            1.- Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/682) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2003)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, bazı sosyal tesislerin satılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1252) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2003)

2.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, ayçiçeği üreticilerinin mağduriyetlerini giderecek düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1253) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İmar Bankasının TMSF’ye devrine ve alacaklar için yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2003)

4.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, BAĞ-KUR sigortalılarının borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Bağdat’a giden Türk konvoyundaki şoförlere yapılan silahlı saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1256) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2003)

 6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, orman yangınlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1257) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2003)

7.- Hatay Milletvekili İnal Batu’nun, güreş sporunun geliştirilmesi için yapılacak düzenlemelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1258) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2003)