Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 59

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Ocak 2004 Cuma

 

 

Sözlü  Soru Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, Bandırma-Sahilyenice Köyünde ceviz fidanı yetiştiriciliğini geliştirmek için yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

 

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının bir toplantıda yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1756) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

2.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, serbest bölge uygulamasındaki bazı sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1757) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003)

3.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, Belediye Kanunu ile belediyelere verilen yetkilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1758) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Rusya ile yapılan doğalgaz müzakerelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1759) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

5.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin’in, Sivas Kangal ve Tarsus Çatal Burun köpekleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1760) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

6.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir hizmet içi eğitim programına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1761) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

7.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, bir ilahiyatçının polislere yönelik bir eğitim programında kullandığı iddia edilen ifadeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1762) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

8.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Türkiye aleyhindeki bir filme, İstanbul’daki abide eserler için ayrılan kaynağa ve Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğundaki iki dansçının atamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1763) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

9.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1764) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

10.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, halıcılık sektörünün desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1765) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

11.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarının iyileştirilip iyileştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1766) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

12.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, evden internet bağlantısında yaşanan bir soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1767) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

13.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, çiftçilerin alacaklarına ve 2004’te yapılacak destek ve ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1768) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

14.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, mısır ithalatına ve nişasta kökenli şeker kotasının yükseltilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1769) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

15.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığının bağlı iştiraklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1770) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

16.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Bingöl depreminde hasar gören bir yatılı bölge okulunun onarım ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1771) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

17.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Bingöl’deki öğretmen sayısına ve Çeltiksuyu Yatılı İlköğretim Okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1772) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)