Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 58

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Aralık 2003 Salı

 

 

Sözlü  Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Elazığ’ın Maden İlçesinin ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Elazığ’ın Alacakaya İlçesindeki Şark Kromları İşletmelerinin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/900) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Elazığ’ın Alacakaya İlçesinin ulaşım sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

4.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, iş akitleri feshedilen ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik çalışanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

5.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

6.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder’in, Bafra Ovası Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

7.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder’in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

8.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder’in, Bafra İlçesi ve köylerine yönelik trafo ve şebeke çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işsizlik sigortasına ve vergi primlerini ödeyemeyen esnafa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1733) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Koç Üniversitesine kullandırılan krediye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1734) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Koç Üniversitesi tesislerinin teslim alınması işlemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1735) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

4.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün, bir emekli orgeneralin geçirdiği tıbbi operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1736) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

5.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün, yakalanan Hizbullah terör örgütü mensuplarının öğrenim durumlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1737) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

6.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün, bir orgeneralin ölüm nedenine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1738) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

7.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün, PKK/KADEK terör örgütü mensuplarının öğrenim düzeylerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1739) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

8.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün, üniversitelerde intihal yaptığı belgelenen öğretim üyesi olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1740) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

9.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün, lise düzeyindeki eğitim programları ve meslek liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1741) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

10.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün, İller Bankasının belediyelere verdiği yardımın kriterlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1742) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

11.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, ücretlilerin aylıklarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1743) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

12.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, uyuşturucu kullanımını önlemek için alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1744) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

13.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in, TMO Vakfı Fırın İşletmesinin bir ekmek türünü tekrar üretip üretmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1745) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

14.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, bazı şirketlerin BOTAŞ’tan aldığı işlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1746) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

15.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, Envy adlı bir şirketle ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1747) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

16.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder’in, Samsun’un, Bafra İlçesindeki bir köprü projesinin ödeneğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1748) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

17.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, belediyelerin doğalgaz aboneliğinde aldığı ücrete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1749) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul edinme haklarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1750) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

19.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümetin politika oluşturma ve strateji belirleme yöntemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1751) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

20.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Irak’ta gelişen olaylara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1752) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Talabani ve Barzani’nin Türk pasaportlarını iade etmelerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1753) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

22.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, yabancı film ve müzik eserlerinin ulusal kültürümüze etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1754) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)

23.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, yeraltı kaynaklarının özelleştirilerek yabancılarca alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1755) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2003)