Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 57

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Aralık 2003 Pazartesi

 

Teklifler

 

   1.- Hakkari Milletvekili Esat Canan’ın; Hakkari İlinde Geçitli, Bağışlı, Dağlıca, Esendere ve Derecik Adlarıyla Beş Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/220) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve 9 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/221) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; 4876 Sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan Yararlanamayanlara Dair Kanun Teklifi (2/222) (Tarım, Orman, Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

4.- Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu’nun; Akpınar Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/223) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

5.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi (2/224) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2003)

6.- Trabzon Milletvekili Şevket Arz’ın; Trabzon İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/225) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

 

Tezkereler

 

1.- Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/420) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/421) (Anayasa ve Adalet komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

 

 

Rapor

 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/382) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 29.12.2003) (GÜNDEME)