Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 56

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Aralık 2003 Cuma

 

Rapor

 

   1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/383) (S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihi: 26.12.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü  Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, yem fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/895) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

3.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

4.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Tophane Çocuk Kütüphanesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1712) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde hakkında soruşturma izni istenen memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1713) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

3.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Kurum İdari Kurulu raporu üzerine yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1714) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, okullardaki müzik eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1715) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili uluslararası kamuoyuna yönelik çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1716) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, eğitim ve kültür politikalarında Türkçe hassasiyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1717) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, domuz mamulleri ithalatına ve domuz çiftliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1718) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Türk dili ve Türk kültürünün daha iyi öğretilmesi konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1719) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Alman cezaevlerinde Türk mahkumlara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1720) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, son beş yıldır yurtdışına yapılan kayıt dışı havale miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1720) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Kur’an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1721) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, polis teşkilatındaki intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1722) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bir tür deniz yosununun oluşturduğu tehdide ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1723) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

14.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, SHÇEK’in kadınlara yönelik hizmetlerinin yeterli olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1724) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

15.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1725) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

16.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, SHÇEK’in kadınlara sağladığı yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1726) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

17.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, SHÇEK’e bağlı kadın konukevlerine ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1727) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

18.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, hastane ve karakolların haftasonları SHÇEK il müdürlüklerinden destek alamamasına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1728) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

19.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, SHÇEK’e bağlı kadın konukevlerinin denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1729) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

20.- İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek’in, Gebze Cezaevindeki nüfus kaydı olmayan bir tutukluya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1730) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Ögüt’ün, 2004 Mali Yılı Bütçe hedeflerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1731) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2003)