Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 54

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Aralık 2003 Çarşamba

 

Tasarı

 

            1.- Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı (1/722) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003)

 

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/721) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 24.12.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/892) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

2.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, Malezya’dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

3.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, Malezya’dan ithal edilen palm yağının kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, örtülü ödeneğin kullanım usulüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1694) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, T.C. Merkez Bankası şubelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1695) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Çukurova ve Kepez Elektrik’in imtiyaz sözleşmelerine ve Uzan Grubu ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1696) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

4.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Keçiören ve Altındağ Belediyelerinde göreve başlatılan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1697) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

5.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Altındağ Belediyesinin yatırımlarıyla ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1698) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

6.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Altındağ Belediyesinin borçlarına ve yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1699) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

7.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Altındağ ve Keçiören Belediye Başkanlıkları bünyesinde kurulan vakıflara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1700) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

8.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, kick boks dünya şampiyonuna verilen ödüle ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1701) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bankacılık sektöründe Devlet borçlanma senetlerine karşı oluşan güven sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1702) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

10.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Keçiören Belediyesinin Ovacık’ta yürüttüğü bir konut projesiyle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1703) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

11.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Keçiören Belediyesinin borçları ile öğrencilere ve ailelere yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1704) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

12.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Ankara’daki LPG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1705) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

13.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları’nın, 3.11.2002 tarihinden sonra göreve başlatılan kamu personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1706) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

14.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1707) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2003)

15.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın, sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1708) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2003)

16.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir’in, öğretmen atamalarında bölüm önceliği nedeniyle mağduriyet oluştuğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1709) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2003)