Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 53

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Aralık 2003 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/721) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2003)

 

Teklifler

 

            1.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın; Gaziler Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/218) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

            2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in; GAP Bölgesinde Yatırımların Özendirilmesi ve İstihdam Yaratılması Hakkında Kanun Teklifi (2/219) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/483) (S. Sayısı: 311) (Dağıtma tarihi: 23.12.2003) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/504) (S. Sayısı: 312) (Dağıtma tarihi: 23.12.2003) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 314) (Dağıtma tarihi: 23.12.2003) (GÜNDEME)