Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 51

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Aralık 2003 Pazar

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/411) (S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: 21.12.2003) (GÜNDEME)

 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 21.12.2003) (GÜNDEME)

 

   3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/612) (S. Sayısı: 313) (Dağıtma tarihi: 21.12.2003) (GÜNDEME)