Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 50

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Aralık 2003 Cumartesi

 

Tasarı

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/717) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

5.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, kültür varlıklarının çevresindeki çirkin yapılaşmalara karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1681) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

2.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Ankara’daki bir jandarma operasyonunda gözaltına alınan kamu görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1682) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2003)

3.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Ankara’daki bir jandarma operasyonunda gözaltına alınan kamu görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1683) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, bir soru önergesine, personel atama ve değerlendirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1684) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, 4207 sayılı Kanunun öngördüğü yaptırımların uygulanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1685) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2003)

6.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, makam araçlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1686) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2003)

7.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, soru önergelerine verilen cevapların yeterliliğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1687) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2003)

8.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, (10/9) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Raporuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1688) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2003)

9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, makam araçlarına ve personel servislerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1689) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2003)

 

10.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan’ın, şarapta asgari vergi uygulamasına geçilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1690) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2003)