Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  5

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Ekim 2003 Salı

 

Tezkere

 

 

1.- Gereği, Kapsamı, Sınırı ve Zamanı Hükümet Tarafından Belirlenecek Şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Irak’ta Güvenlik ve İstikrara Katkı Yapmak Amacıyla Irak’a Gönderilmesine ve Bu Kuvvetlerin Görev ve Kullanılmasına İlişkin Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Yapılmasına Anayasa’nın 92 nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/361) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2003)