Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 49

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Aralık 2003 Cuma

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Genelkurmay Başkanının telefon görüşmelerinin dinlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1386)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur, organik tarım ve genetiği değiştirilmiş organizmalar konularındaki çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesini 19.12.2003 tarihinde geri almıştır (7/1635)