Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 48

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Aralık 2003 Perşembe

 

Rapor

 

1.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/216) (S. Sayısı: 308) (Dağıtma tarihi: 18.12.2003) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, Anamur’a yeni bir cezaevi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

2.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, Mersin-Gülnar-İshaklar Köyü sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

3.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, Anamur Devlet Hastanesinin beyin cerrahı ihtiyacına ve hasta naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

4.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, Anamur’dan Mersin ve Antalya’ya deniz otobüsü ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

5.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, Anamur’a ağır ceza mahkemesi açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla-Dalaman’daki bir fabrikanın çevre kirliliği oluşturduğu iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1673) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kurumlara geçiş yapan personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1674) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

3.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, çiçek üreticilerinin bazı sorunlarına ve çiçek borsası kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1675) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

4.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Beydağları Sahil Milli Parkındaki tesisin tadilatıyla ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1676) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’nın Kozan İlçesinde bazı kamu kuruluşlarının teşkilatlarının kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1677) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

6.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Tophane Çocuk Kütüphanesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1678) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Yenişehir-Sinanpaşa Camii’nin korunması ve restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1679) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)

8.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Türkbank’ın kapatılmasının nedenlerine ve çalışanlarının başka bir kuruma aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1680) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2003)