Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 47

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Aralık 2003 Çarşamba

 

Teklif

 

            1.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/217) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

 

Rapor

 

1.- Denizli Milletvekilleri Osman Nuri Filiz, Mehmet Salih Erdoğan, Mehmet Yüksektepe İle Ümmet Kandoğan’ın; Denizli İline Bağlı Akköy İlçesi İle Bazı Belediye ve Köylerin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak Denizli Belediye Sınırları İçine Alınması Hakkında Kanun Teklifi İle İçişleri Komisyonu Raporu (2/213) (S. Sayısı: 307) (Dağıtma tarihi: 17.12.2003) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, tarım destekleme politikasına ve çiftçi kayıt sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 6/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2003)

 

Yazılı  Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1665) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BDDK’nın devraldığı sorunlu kredi alacaklarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1666) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2003)

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, depremde hasar gören Yalova-Çiftlikköy-Kabaklı Köyü Camiinin onarımına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1667) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2003)

4.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, buğday sineği ve süne zararına karşı mücadele yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1668) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ören yerlerindeki bilet sıralarına ve yabancı turistlere uygulanan fiyat farklılığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1669) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)