Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 46

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Aralık 2003 Salı

 

Tasarılar

 

1.- Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/707) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2003)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/708) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2003)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti  Arasında Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/709) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  ve Dışişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2003)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği  Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/710) (İçişleri  ve Dışişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2003)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu İle İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/711) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ve Dışişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2003)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/712) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  ve Dışişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2003)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/713) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ve Dışişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2003)

8.- İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/714) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) ) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2003)

9.- Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/715) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2003)

10.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/716) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2003)

 

Teklifler

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in: 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/214) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2003)

2.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un; Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/215) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

3.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/216) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2003)

Tezkere

 

1.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/410) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

3.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

4.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler’in, Balıkesir-Balya’da bulunan maden bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

5.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, DSİ’ye alınacak mühendislerde erkek olma şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

6.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sağlanan imkanın tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

7.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, TMO’ya eleman alımında erkek olma koşulu aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

8.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, satışa çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı sosyal tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

9.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

10.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Kur’an kurslarına yönelik yönetmelik değişikliğine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1623) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, denetimsiz Kur’an kursu olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1624) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, büyükşehir belediyelerinin sınırlarının genişletilmesinin polis ve jandarmanın görev alanına etkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1625) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

4.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Türk Ticaret Bankası çalışanlarının durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1626) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

5.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, doğalgaz borcu bulunan belediyelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1627) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

6.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, bazı şirketlerin Ankara Büyükşehir Belediyesinden aldığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1628) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

7.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1629) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

8.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1630) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, spor müsabakalarında sağlık personeli bulundurulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1631) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

10.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne İlinde ekonomiyi canlandıracak tedbirler alınıp alınmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1632) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

11.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Trakya Su, Kanalizasyon ve Katı Atık İdaresi kuruluş çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1633) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

12.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, devlet memurları ve emeklilerinin özel sağlık kuruluşlarından faydalanmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1634) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

13.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, organik tarım ve genetiği değiştirilmiş organizmalar konularındaki çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1635) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

14.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, 4207 sayılı Kanunun uygulanmasında etkinlik sağlamaya dönük çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1636) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

15.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, SPK’nın yeni binasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1637) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

16.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan’ın, Et ve Balık Kurumuyla ilgili bazı sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1638) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

17.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları’nın, Talim ve Terbiye Kurulunda yapılan görevden alma ve atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1639) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Reşat Nuri Güntekin’in romanlarında geçen bir ev ve ağacın korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1640) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

19.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı akademik unvanlardaki personelin ücretlerinde iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1641) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

20.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, SPK’nın İmar Bankasıyla ilgili bir konuda üzerine düşeni yerine getirmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1642) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Kanada’da Ermeni Soykırımını Anma Günü kabul edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1643) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

22.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, özelleştirme sonrası Devletçe geri alınan tesislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1644) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

23.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, emeklilerin maaşlarına yapılacak iyileştirmelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1645) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

24.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1646) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

25.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon’un İhsaniye İlçesinde Askerlik Şubesinin tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1647) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

26.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan verilen burslara ve saptanan yoksul ailelere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1648) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

27.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır’ın, bazı polis memurlarının yaptığı basına yansıyan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1649) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

28.- Kırşehir Milletvekili İzzet Çetin’in, Tasarrufu Teşvik Fonu anaparalarını alamayan depremzede memurlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1650) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

29.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, özelleştirmeyle işini kaybedenlerin kamuda istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1651) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

30.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, BELSO ve BELÇAR adlı şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1652) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

31.- Ankara Milletvekili İsmail Alptekin’in, oyuncaklı çikolata yumurta üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1653) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

 32.- Ankara Milletvekili İsmail Alptekin’in, uluslar arası fuarlara katılan Türk firmalarının standlarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1654) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

33.- Ankara Milletvekili İsmail Alptekin’in, çikolata üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1655) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

34.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, Mekke’deki Osmanlı eserlerinin korunmasına ve imar faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1656) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2003)

35.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Mavi Akım Projesindeki doğalgaz fiyat formülüne ve doğalgaz fiyatında indirim olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1657) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2003)

36.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1658) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2003)

 

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Samsun Milletvekili Suat Kılıç, iptal edilen Fenerbahçe-Ç. Rizespor maçı ve hakem hatalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesini 12.12.2003 tarihinde geri almıştır. (7/1613)