Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 45

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Aralık 2003 Pazartesi

 

 

Raporlar

 

            1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere’nin; Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) (GÜNDEME)

 

            2.- Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı: 306) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) (GÜNDEME)