Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 44

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Aralık 2003 Cuma

 

 

Teklif

 

            1.- Denizli Milletvekilleri Osman Nuri Filiz, Mehmet Salih Erdoğan, Mehmet Yüksektepe İle Ümmet Kandoğan’ın; Denizli İline Bağlı Akköy İlçesi İle Bazı Belediye ve Köylerin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak Denizli Belediye Sınırlı İçine Alınması Hakkında Kanun Teklifi (2/213) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

2.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş’ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

3.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, Malatya’da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

4.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu raporları üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1614) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

2.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları’nın, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımlarında erkek olma koşulu aramalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1615) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

3.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder’in, kamu görevlileri arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1616) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziğinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1617) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, TRT’de yayınlanan Türk Müziği programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1618) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Irak’ta ABD askerlerinin yaptığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1619) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, tüm hastanelerin tek bir telefon numarası altında birleştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1620) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1621) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2003)

9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İmar Bankasının Adabank ile ilişkilerine ve el koyma sonrasındaki bazı gelişmelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1622) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2003)