Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 43

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Aralık 2003 Perşembe

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir Seferihisar İlçesinde belediyenin bir uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1275)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bazı yasaların yeniden çıkartılıp çıkartılmayacağına ve AB’ye uyum yasalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1320)

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir gazetede çıkan Sanayi ve Ticaret Bakanıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/849)

4.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Bergama-Ovacık Altın İşletmesinin çalışma izni olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1328)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, kamuda hizmeti ve hizmet yeri değiştirilen personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1334)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1349)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu çalışanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesini 11.12.2003 tarihinde geri almıştır. (7/1533)