Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 40

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Aralık 2003 Pazartesi

 

Teklifler

 

1.- Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 10 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/211) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2003)

2.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere’nin; Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/212) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2003)

 

Raporlar

 

            1.- Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/372) (S. Sayısı: 292) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/378) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/380) (S. Sayısı: 294) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/416) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara’da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/486) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) (GÜNDEME)

            7.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) (GÜNDEME)

            8.- Bankalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/693) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine  ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

2.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ekiplerinin lağvedildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

3.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, Kemal ve Hakan Uzan’ın yakalanamamasının nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

4.- Hatay Milletvekili İnal Batu’nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/865) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Adana-Seyhan’daki Adli Tıp Kurumu morgunun taşınıp taşınamayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1591) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, İnternette Atatürk ve Cumhuriyet aleyhindeki yayınların engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1592) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, İslami Cemiyet ve Cemaatler Birliğinin yöneticisinin Türkiye’ye iadesi için yapılan girişimlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1593) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in, bazı kamu görevlerine başvuruda erkek olma şartının aranmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1594) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in, Kur’an kursları ile ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1595) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

6.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, bazı kamu görevlerine başvuruda erkek olma şartının aranmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1596) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

7.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, bir onarım ihalesine müdahale iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1597) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

8.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, Salihli Organize Sanayi Bölgesine demiryolu bağlantısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1598) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

9.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu’nun, bazı kamu görevlerine bayan adayların başvuramamasına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/1599) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

10.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TMSF’ye devredilen bankaların ihalesiz satılan mallarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1600) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

11.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Fehmi Uyanık’ın, 3 Kasım 2002 seçimlerindeki mükerrer seçmen yazılımı ve oy kullanımı nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1601) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

12.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Fehmi Uyanık’ın, kaçak elektrik kullanımıyla ilgili davalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1602) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

13.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, ambulans hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1603) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

14.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Kur’an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1604) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

15.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, TCDD Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1605) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

16.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Milli Eğitim Vakfı’nın bazı faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1606) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

17.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Milli Eğitim Vakfı adına toplanan paralara, Vakıf yönetimine, Vakıf şirketleri ile gayrimenkullerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1607) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

18.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Kur’an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1608) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)

19.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, 2003 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1609) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2003)