Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  4

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Ekim 2003 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adıyaman, Hakkari ve Antalya’daki bazı tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

3.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

4.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu’nun, BDDK tarafından el konulan bankalara ve mevduat sahiplerinin alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

5.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu’nun, futbol karşılaşmalarında yaşanan olaylara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

6.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, belediyelere yapılan parasal yardıma ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

7.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, pancar üretimindeki kota uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

8.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, ihracatçıyı teşvik etmek için ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/755) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

9.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, Kastamonu’ya bağlı bazı ilçe ve köylerin altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

10.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

11.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, Kars-Arpaçay II. Etap Cazibe Sulaması Projesi için 2004 bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/758) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

12.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, Kars-Selim-Bayburt Barajı için 2004 bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

13.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

14.- Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, Kars-Digor-Şirinköy Göleti Projesi için 2004 bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Fiskobirlik depolarındaki fındık stoku ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1237) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

2.- Ankara Milletvekili A. İsmet Çanakçı’nın, kredi kartları ile ilgili yasal bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Valisi ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, Irak’a asker gönderilmesine ve ABD ile imzalanan kredi anlaşmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

5.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, AB ülkelerine yönelik ihracatta EUREPGAP standartlarına uyulup uyulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ABD ile imzalanan kredi anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

7.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları’nın, Dubai’de Türkiye ile ABD arasında imzalanan kredi anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

8.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova-Termal İlçesindeki termal tesislerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1245) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana Ulu Camiinden çalınan İznik çinileriyle ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1246) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

11.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, TÜBİTAK Başkanının seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1247) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

12.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S.Kesimoğlu’nun, süper emeklilerin mağduriyetine son verecek düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1248) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Anadolu Lisesi binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1249) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

14.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TMSF’ye devredilen bankaların garanti edilen dış borçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1250) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)

15.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, rektörlerle ilgili bir beyana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1251) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.2003)